Par LPVA > Misija, vīzi...


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

LPVA stratēģija 2017 - 2020

LPVA vīzija:  būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim personāla vadībā Latvijā.

LPVA misija : LPVA pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla vadībā Latvijā

Stratēģiskais mērķis 2020: Atbalstīt un veicināt radošumu, inovācijas un biedru aktīvu iesaisti, pilnveidojot organizācijas darbības modeli un savstarpējās komunikācijas veidus

1.mērķis – Uzlabot biedru izglītojošo pasākumu programmu daudzveidību, nodrošinot biedru iesaistību un apmierinātību 

2.mērķis – Paplašināt biedru savstarpējo kontaktu un zināšanu apmaiņas iespējas

3.mērķis – Mērķtiecīgi popularizēt personāla vadības profesionālo viedokli un profesijas lomu, veicinot sabiedrības un darba devēju izpratni par kvalitatīvu personāla vadību

4.mērķis – Palielināt biedru izpratni un apmierinātību ar asociācijas darbu 

LPVA struktūra  ŠEIT


Copyright websoft.lv