Par LPVA > Misija, vīzi...

Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

LPVA misija ir apvienot personāla vadības profesionāļus ar mērķi palielināt organizāciju efektivitāti un radīt uz cilvēkiem orientētu darba vidi Latvijā, attīstot kompetenci personāla vadības jomā un veicinot personāla vadības stratēģisko lomu organizācijās.

LPVA vīzija ir būt labākajam ideju attīstītājam un viedokļa līderim personāla vadībā Latvijā.

LPVA stratēģiskās prioritātes:

  •     Paaugstināt pievienoto vērtību biedru organizācijām;
  •     Palielināt LPVA atpazīstamību un autoritāti Latvijā;
  •     Nodrošināt un veicināt biedru sadarbību un savstarpējo atbalstu;
  •     Attīstīt starptautisko sadarbību ar personāla vadības asociācijām u.c. organizācijām.

    (Saskaņā ar 2008. gada 2. un 3. oktobra "brainstorming" sesijas rezultātiem, apstiprināts LPVA biedru sapulcē 05.02.2009)

 

LPVA stratēģiskās prioritātes un mērķi 2014.-2016.gadam

  • 1.mērķis – uzlabot biedru izglītojošo pasākumu programmu daudzveidību, nodrošinot biedru iesaistību un apmierinātību
  • 2.mērķis – Paplašināt biedru savstarpējo kontaktu un zināšanu apmaiņas iespējas
  • 3.mērķis – Mērķtiecīgi popularizēt personāla vadības profesionālo viedokli un profesijas lomu, veicinot sabiedrības un darba devēju izpratni par kvalitatīvu personāla vadību
  • 4.mērķis – Palielināt biedru izpratni un apmierinātību ar asociācijas darbu

(apstiprināts LPVA Biedru sapulcē 13.02.2014)

LPVA struktūra  ŠEIT


Copyright websoft.lv