Pasākumi


Lietotājs:
Parole:

LPVA biedru stāsti

Šajā sadaļā ir attēlotas aktivitātes, kurās Jums kā LPVA biedriem/ to pārstāvjiem ir iespēja piedalīties.

LPVA fiziskajiem biedriem un juridisko biedru pārstāvjiem ir iespēja aktīvi iesaistīties asociācijas darbībā, piemēram:

kā arī piedalīties citu LPVA aktivitāšu plānošanā un organizēšanā.

Kā pateicību par šīm aktivitātēm attiecīgā persona saņem t.s. punktus (skat. Nolikumu par biedru aktivitāšu novērtējumu), kas tiek aprēķināti reizi pusgadā.

Šo nopelnīto punktu apmērā LPVA savukārt piešķir/ apmaksā Jums, piemēram, dalību ikgadējā Personālvadības kongresā vai citos ar personāla vadību saistītos pasākumos (semināros, konferencēs u.tml.) gan Latvijā, gan pasaulē. Šāda veida pasākumi ir arī apkopoti sadaļā "Citi pasākumi informācijai".

Copyright websoft.lv